NORA församling i Västernorrland
Första sidan

 

Nora församling ligger vid Höga kusten och tillhör sedan 1974 Kramfors kommun. Församlingen bildade tillsammans med Skogs församling Noraströms kommun under åren 1952 - 1973. I församlingen fanns år 2000 1201 innevånare och år 2007 1617 innevånare (inkl Skogs församling).

Första sidan Visar denna sida
Kyrkböcker Ger en beskrivning av en del av kyrkböckerna i Nora
A1:1 - AIIa:5 Register med ca 23380 Norabor från ca mitten av 1600-talet till födda t o m 1914. Personerna är åtminstone från mitten av 1700-talet sammanförda familjevis
B:1 - B:3 Register över inflyttningslängder i Nora 1861 - 1915
HII:1 Register över inflyttningsattester i Nora 1818 - 1866
Bouppteckningar Register över bouppteckningar för personer som avlidit i Nora fram till mitten av 1830-talet och för FIIb:1 fram till 1856.
Nytt Här kommer jag att skriva vad som sker med registren