Register över namn


Startsida ][ Föregående indexsida ]

Anna Märta Våglund 1876-06-14 Graninge (Y)
Anna Märta Åslund 1876-06-20 Bäckland Högsjö (Y)
Anna Märta Öberg 1860-04-06 Lockne Bjärtrå (Y)
Anna Nikolina Sjöblom 1885-04-19 Dals ångsåg Nora (Y)
Anna Nikolina Västerström 1911-07-23 Vibyggerå (Y)
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter
Anna Nilsdotter 1658
Anna Nilsdotter 1660
Anna Nilsdotter 1665
Anna Nilsdotter 1678
Anna Nilsdotter 1694
Anna Nilsdotter 1694 Frök Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1696 Allsta Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1703 Ry Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1704 Salteå Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1731-07-15 Ulvvik Nordingrå (Y)
Anna Nilsdotter 1735-06-24 Grönsvik Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1738-01-01 Klocke Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1739-08-31 Gavik Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1740-03-14 Frök Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1743-11-23 Lappkojan Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1745-01-23 Östanö Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1746-08-29 Eden Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1746-09-13 Östanö Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1748-02-12 Rossvik Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1748-02-23 Östanö Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1749-08-21 Salom Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1750-11-02 Tjerned Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1754-04-19 Gräta Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1761-04-04 Torrom Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1761-04-18 By Skog (Y)
Anna Nilsdotter 1769-09-22 Skallsta Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1773-04-23 Tjerned Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1793-03-..
Anna Nilsdotter 1793-09-14 Allsta Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1795-09-22 Grönsvik Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1796-02-19 Kallsta Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1801-02-11 Edsätter Nordingrå (Y)
Anna Nilsdotter 1823-02-15 Hump Ullånger (Y)
Anna Nilsdotter 1837-01-07 Skärsäter Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1837-04-13 Skärsäter Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1838-01-22 Skärsäter Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1838-11-27 Löfvik Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1839-12-13 Svartnora Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1845-05-20 Ry Nora (Y)
Anna Nilsdotter 1859-03-09 Lid Ullånger (Y)
Anna Nilsson 1893-06-03 Klovsta Ytterlännäs (Y)
Anna Norberg 1846-08-06 Frök Nora (Y)
Anna Norberg 1848-03-28 Bredsäter Nora (Y)
Anna Norberg 1860-09-11 Östanö Nora (Y)
Anna Norberg 1875-01-04 Svartnora Nora (Y)
Anna Norberg 1875-08-23 Skärsäter Nora (Y)
Anna Norberg 1887-12-08 Salom Nora (Y)
Anna Norberg 1892-08-11 Skullersta Nora (Y)
Anna Norberg 1910-07-31 Björås Nora (Y)
Anna Nordenberg 1894-02-24 Fällsvik Nordingrå (Y)
Anna Nordin 1861-03-07 Ry Nora (Y)
Anna Nordin 1863-12-30 Frök Nora (Y)
Anna Nordin 1864-09-05 Mädan Nordingrå (Y)
Anna Nordin 1872-07-27 Mädan Nordingrå (Y)
Anna Nordlander 1864-05-28 Hornön Nora (Y)
Anna Nordlander 1898-08-24 Ry Nora (Y)
Anna Nordlander 1906-07-12 Ry Nora (Y)
Anna Nordlund 1842-07-21 Rossvik Nora (Y)
Anna Nordlund 1910-09-05 Ulvvik Nordingrå (Y)
Anna Nordlöf 1866-06-16 Hol Nora (Y)
Anna Nordlöf 1884-10-11 Allsta Nora (Y)
Anna Nordlöf 1889-07-19 Allsta Nora (Y)
Anna Nordstrand 1875-08-03 Ramsta Nora (Y)
Anna Nordstrand 1893-05-24 Ramsta Nora (Y)
Anna Nordström 1851-03-17 Hol Nora (Y)
Anna Nordström 1877-10-21 Sandö Nora (Y)
Anna Norell 1843-02-17 Löfvik Nora (Y)
Anna Norell 1857-04-12 Klocke Nora (Y)
Anna Norell 1859-12-09 Löfvik Nora (Y)
Anna Norgren 1877-09-27 Folkja Nora (Y)
Anna Norgren 1892-10-27 Berge Nora (Y)
Anna Norgren 1902-07-12 Salteå Nora (Y)
Anna Norkvist 1867-08-25 Gavik Nora (Y)
Anna Norlander 1875-09-29 Nordvik Nora (Y)
Anna Norlander 1892-07-30 Ramsta Nora (Y)
Anna Norlin Persdotter 1736-03-09 Skullersta Nora (Y)
Anna Norlund Eriksdotter 1863-03-15 Östanö Nora (Y)
Anna Nyberg 1907-09-28 Sörgällsta Vibyggerå (Y)
Anna Nylander 1856-02-21 Nordvik Nora (Y)
Anna Näslund 1878-05-13 Mädan Nordingrå (Y)
Anna Näsman 1853-09-01 Omne Nordingrå (Y)
Anna Näsman 1887-02-04 Löfvik Nora (Y)
Anna Olivia Bergkvist 1885-09-05 Hol Nora (Y)
Anna Olivia Estman 1873-05-17 Nordvik Nora (Y)
Anna Olivia Forsman 1865-12-28 Sandö Nora (Y)
Anna Olivia Hård 1906-02-26 Björås Nora (Y)
Anna Olivia Häggström 1873-02-15 Sandö Nora (Y)
Anna Olivia Lundgren 1866-07-18 Salteå Nora (Y)
Anna Olivia Lundström 1886-05-07 Överlännäs (Y)
Anna Olivia Melander 1903-10-13 Träsk Skog (Y)
Anna Olivia Melander 1907-12-21 Träsk Skog (Y)
Anna Olivia Nilsson 1885-09-13 Ry Nora (Y)

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2015-04-05