Register över namn


Startsida ][ Föregående indexsida ]

Erik Persson 1742-10-31 Eden Nora (Y)
Erik Persson 1743-09-13 Gavik Nora (Y)
Erik Persson 1747-04-23 Eden Nora (Y)
Erik Persson 1755-06-04 Eden Nora (Y)
Erik Persson 1756-06-17 Rossvik Nora (Y)
Erik Persson 1757-12-02 Salteå Nora (Y)
Erik Persson 1761-05-02 Gavik Nora (Y)
Erik Persson 1763-07-31 Folkja Nora (Y)
Erik Persson 1765-04-17 Östanö Nora (Y)
Erik Persson 1767
Erik Persson 1768-09-26 Grubbe Nora (Y)
Erik Persson 1769-01-29 Salteå Nora (Y)
Erik Persson 1770-12-16 Skullersta Nora (Y)
Erik Persson 1771-05-10 Sandö Nora (Y)
Erik Persson 1775-09-06 Nyland Nora (Y)
Erik Persson 1780-11-06 Rossvik Nora (Y)
Erik Persson 1786-08-20 Bjärtrå (Y)
Erik Persson 1786-09-20 Frök Nora (Y)
Erik Persson 1788-01-28 Tjerned Nora (Y)
Erik Persson 1791-11-16 Salteå Nora (Y)
Erik Persson 1797-11-18 Folkja Nora (Y)
Erik Persson 1799-05-03 Sandö Nora (Y)
Erik Persson 1799-06-16 Ärsta Nora (Y)
Erik Persson 1802-06-16 Ramsta Nora (Y)
Erik Persson 1806-09-12 Rossvik Nora (Y)
Erik Persson 1808-04-08 Hornön Nora (Y)
Erik Persson 1816-03-21 Hol Nora (Y)
Erik Persson 1818-04-08 Frök Nora (Y)
Erik Persson 1829-08-05 Övered Skog (Y)
Erik Persson 1833-04-08 Löfvik Nora (Y)
Erik Persson 1836-02-03 Eden Nora (Y)
Erik Persson 1836-10-29 Skärsäter Nora (Y)
Erik Persson 1838-05-27 Allsta Nora (Y)
Erik Persson 1842-04-14 Löfvik Nora (Y)
Erik Persson 1851-10-10 Svartnora Nora (Y)
Erik Persson Allsta Nora (Y)
Erik Persson Smed
Erik Peter Ljung 1859-06-30 Klocke Nora (Y)
Erik Peter Nylén 1882-09-16 Torrom Nora (Y)
Erik Peter Öberg 1881-03-06 Grubbe Nora (Y)
Erik Petrus Norlander 1885-05-31 Skullersta Nora (Y)
Erik Petter Bergkvist 1881-11-12 Nordingrå (Y)
Erik Petter Bergman 1867-03-22 Fucke Ullånger (Y)
Erik Petter Bergman 1877-10-07 Häggvik Nordingrå (Y)
Erik Petter Björklund 1869-01-05 Löfvik Nora (Y)
Erik Petter Bylund 1857-03-20 Skullersta Nora (Y)
Erik Petter Bölin 1870-01-21 Vännersta Nordingrå (Y)
Erik Petter Edin 1888-05-06 Lövvik Nora (Y)
Erik Petter Edman 1879-06-29 Invik Ullånger (Y)
Erik Petter Eriksson 1865-01-30 Svartnora Nora (Y)
Erik Petter Estman 1871-01-29 Grubbe Nora (Y)
Erik Petter Frånberg 1873-12-31 Folkja Nora (Y)
Erik Petter Fröberg 1870-07-17 Frök Nora (Y)
Erik Petter Georg August Karlström 1910-08-31 Folkja Nora (Y)
Erik Petter Hamberg 1860-08-25 Bölesta Nora (Y)
Erik Petter Hedin 1884-07-09 Multrå (Y)
Erik Petter Holmberg 1783-04-15 Hernösand (Y)
Erik Petter Holmberg 1852-03-21 Gålsjö (Y)
Erik Petter Karlström 1874-10-14 Folkja Nora (Y)
Erik Petter Nilsson 1882-01-28 Hyndtjärn Nordingrå (Y)
Erik Petter Norberg 1875-06-11 Löfvik Nora (Y)
Erik Petter Norberg 1880-05-07 Skullersta Nora (Y)
Erik Petter Norberg 1894-09-17 Skärsäter Nora (Y)
Erik Petter Nordin 1836-09-22 Hemsö (Y)
Erik Petter Nordin 1857-02-22 Ullånger (Y)
Erik Petter Nordin 1885-08-04 Grubbe Nora (Y)
Erik Petter Nordlöf 1889-12-18 Allsta Nora (Y)
Erik Petter Nordström (Näterlund) 1863-08-28 Valmsta Nordingrå (Y)
Erik Petter Norgren 1875-12-16 Folkja Nora (Y)
Erik Petter Norlander 1875-10-23 Skärsäter Nora (Y)
Erik Petter Norman 1867-12-28 Grubbe Nora (Y)
Erik Petter Nyholm 1862-10-19 Utvik Nora (Y)
Erik Petter Sahlén 1879-03-22 Salteå Nora (Y)
Erik Petter Sandström 1878-12-18 Strömnäs Gudmundrå (Y)
Erik Petter Sjödin 1877-07-25 Skallsta Nora (Y)
Erik Petter Skoglund 1871-02-06 Alderskog Skog (Y)
Erik Petter Strindholm 1862-02-07 Hornön Nora (Y)
Erik Petter Svanholm 1867-04-21 Löfvik Nora (Y)
Erik Petter Thelberg 1859-06-02 Tjerned Nora (Y)
Erik Petter Vallentin Norberg 1908-08-09 Folkja Nora (Y)
Erik Petter Vallin 1808-08-23 Härnösand (Y)
Erik Petter Zetterlund 1866-11-17 Ullånger (Y)
Erik Petter Åman 1897-10-13 Utvik Nora (Y)
Erik Petter Öberg 1877-11-11 Östanö Nora (Y)
Erik Pettersson 1858-01-02 Svartnora Nora (Y)
Erik Pettersson 1899-07-04 Valmsta Nordingrå (Y)
Erik Pålsson 1784-02-25
Erik Ragnar Berglund 1901-02-26 Prästbordet Nora (Y)
Erik Ragnar Bergman 1904-09-16 Högsjö (Y)
Erik Ragnar Fransén 1898-02-06 Sandö Bjärtrå (Y)
Erik Ragnar Grundel 1906-02-04 Bjärtrå (Y)
Erik Ragnar Hånell 1901-09-01 Hornön Nora (Y)
Erik Ragnar Sundström 1911-05-09 Sund Vibyggerå
Erik Ragnar Öhman 1908-10-01 Skärsäter Nora (Y)
Erik Ragnvald Eriksson 1913-06-19 Gräta Nora (Y)
Erik Ramström 1861-02-27 Klocke Nora (Y)
Erik Ramström 1867-07-05 Ramsta Nora (Y)
Erik Ramström 1880-05-29 Ramsta Nora (Y)
Erik Ramström 1889-07-04 Klocke Nora (Y)
Erik Rask 1808-05-29 Sidensjö (Y)

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2015-04-05