Register över namn


Startsida ][ Föregående indexsida ]

Per Johan Melander 1865-12-26 Mädan Nordingrå (Y)
Per Johan Moritz 1833-09-26 Högsjö (Y)
Per Johan Nordin 1860-03-18 Nordingrå (Y)
Per Johan Nordkvist Smålänning 1829-06-09 Ulvön Nätra (Y)
Per Johan Nyberg 1850-10-02 Nya Varvet Säbrå (Y)
Per Johan Nylander 1871-09-21 Dal Högsjö (Y)
Per Johan Rydberg 1841-11-16 Bromö Torsö (R)
Per Johan Saltin 1910-04-26 Ry Nora (Y)
Per Johan Thelin 1827-01-19 Öd Ullånger (Y)
Per Johan Vallin 1878-07-31 Svanö såg Gudmundrå (Y)
Per Johan Vedin 1882-03-26 Vibyggerå (Y)
Per Johan Vestman 1903-11-26 Rossvik Nora (Y)
Per Johan Vigren 1883-03-06 Sundsta Bjärtrå (Y)
Per Johan Åkermark 1865-04-28 Ålsta Dal (Y)
Per Johansson 1676
Per Johansson 1697 Löfvik Nora (Y)
Per Johansson 1704 Berge Nora (Y)
Per Johansson 1710 Bredsäter Nora (Y)
Per Johansson 1713 Östanö Nora (Y)
Per Johansson 1721 Ramsta Nora (Y)
Per Johansson 1726
Per Johansson 1726 Gavik Nora (Y)
Per Johansson 1729-11-10 Salom Nora (Y)
Per Johansson 1730-02-13 Ry Nora (Y)
Per Johansson 1733-05-24 Övergård Nora (Y)
Per Johansson 1735-11-16 Ry Nora (Y)
Per Johansson 1735-12-29 Rossvik Nora (Y)
Per Johansson 1739-08-11 Berge Nora (Y)
Per Johansson 1749-07-08 Vännersta Nordingrå (Y)
Per Johansson 1749-08-22 Grubbe Nora (Y)
Per Johansson 1750-03-13 Kallsta Nora (Y)
Per Johansson 1752
Per Johansson 1752-02-27 Hol Nora (Y)
Per Johansson 1761
Per Johansson 1761-10-01 Ry Nora (Y)
Per Johansson 1762
Per Johansson 1768-01-06 Salteå Nora (Y)
Per Johansson 1771-10-14 Torrom Nora (Y)
Per Johansson 1775-08-02 Klen Torsåker (Y)
Per Johansson 1777-03-18 Svartnora Nora (Y)
Per Johansson 1783-08-09 Ramsta Nora (Y)
Per Johansson 1785-12-06 Björås Nora (Y)
Per Johansson 1786-02-09 Grubbe Nora (Y)
Per Johansson 1787-07-05 Gräta Nora (Y)
Per Johansson 1787-12-18 Allsta Nora (Y)
Per Johansson 1788-09-23 Ramsta Nora (Y)
Per Johansson 1790-07-04 Östanö Nora (Y)
Per Johansson 1792-03-23 Löfvik Nora (Y)
Per Johansson 1793-03-27 Rossvik Nora (Y)
Per Johansson 1796-05-06 Nyland Nora (Y)
Per Johansson 1798-12-11 Östanö Nora (Y)
Per Johansson 1799
Per Johansson 1799-11-16 Bergsnäs Nordingrå (Y)
Per Johansson 1799-12-08 Östanö Nora (Y)
Per Johansson 1809-01-24 Berge Nora (Y)
Per Johansson 1810-04-02
Per Johansson 1812-09-05 Östanö Nora (Y)
Per Johansson 1813-08-14 Grubbe Nora (Y)
Per Johansson 1819-02-14 Salteå Nora (Y)
Per Johansson 1819-03-24 Skallsta Nora (Y)
Per Johansson 1820-05-18 Salteå Nora (Y)
Per Johansson 1823-05-15 Bergnäs/Järnsta Nordingrå (Y)
Per Johansson 1828-05-12 Kallsta Nora (Y)
Per Johansson 1829-05-28 Salteå Nora (Y)
Per Johansson 1830-10-04 Ry Nora (Y)
Per Johansson 1836-10-01 Gavik Nora (Y)
Per Johansson Muur
Per Jonas Bertil Vågberg 1911-12-28 Nora (Y)
Per Jonsson
Per Jonsson
Per Jonsson 1668
Per Jonsson 1680
Per Jonsson 1684
Per Jonsson 1707 Torrom Nora (Y)
Per Jonsson 1730-09-02 Nyland Nora (Y)
Per Jonsson 1731-03-06 Allsta Nora (Y)
Per Jonsson 1733
Per Jonsson 1737-09-10 Utvik Nora (Y)
Per Jonsson 1740-12-13 Salom Nora (Y9
Per Jonsson 1742-01-01 Björås Nora (Y)
Per Jonsson 1749-11-14 Salom Nora (Y)
Per Jonsson 1759-02-16 Allsta Nora (Y)
Per Jonsson 1762-11-08 Berg Nora (Y)
Per Jonsson 1769-02-08 Gavik Nora (Y)
Per Jonsson 1770
Per Jonsson 1771-05-17 Ry Nora (Y)
Per Jonsson 1772-08-28 Bölesta Nora (Y)
Per Jonsson 1777-01-09 Björås Nora (Y)
Per Jonsson 1782-10-04 Björås Nora (Y)
Per Jonsson 1793-12-10 Allsta Nora (Y)
Per Jonsson 1794-05-20 Grönsvik Nora (Y)
Per Jonsson 1794-08-30 Gudmundrå (Y)
Per Jonsson 1799-12-12 Folkja Nora (Y)
Per Jonsson 1800-04-15 Berg Nora (Y)
Per Jonsson 1802-04-05 Mäland Skog (Y)
Per Jonsson 1807-11-13 Allsta Nora (Y)
Per Jonsson 1814-04-04 Allsta Nora (Y)
Per Jonsson 1818-11-15 Tjerned Nora (Y)
Per Jonsson 1827-04-06 Dorotea (AC)
Per Jonsson 1832-12-30 Bölesta Nora (Y)

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2015-04-05